fbpx

Autodesk – zmiany w zakresie zasad aktualizacji

Począwszy od 1 lutego 2015 roku firma Autodesk uprości model cennika aktualizacji, co może wpłynąć na ceny i/lub dostępność aktualizacji. Firma Autodesk informuje swoich klientów o tym fakcie z wyprzedzeniem, aby ułatwić przejście do nowego modelu cennika oraz aby mieć pewność, że klienci mają dość czasu na planowanie działań i budżetu tak, aby zmiany nie wywarły negatywnego wpływu na ich organizacje.

W związku z tą zmianą firma Autodesk nie będzie już oferować opcji zakupu aktualizacji dla innych niż bieżące wersji produktu. Zwracamy także uwagę, że licencje na oprogramowanie Autodesk w wersji 2008 tracą możliwość aktualizacji wraz z dniem 28 marca 2014 roku.

Firma Autodesk wprowadza tę zmianę zasad, aby lepiej spełniać potrzeby klientów oraz lepiej dostosować się do ich zachowań zakupowych. Wielu klientów firmy Autodesk decyduje się korzystać z Subskrypcji Autodesk® jako z preferowanej metody zapewniania aktualności swojego oprogramowania firmy Autodesk.

×

Logowanie